192

Podręczniki dla oficerów Sztabu Generalnego 1927-28

add Your note 
Lot description

Podręcznik dla operacyjnej służby sztabów. Wydanie II; Warszawa : Koło Oficerów Sztabu Generalnego, 1927; XXII, 392, 49 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 17 cm. Egzemplarz nr 0626 opatrzony w epoce klauzulą niejawności: Tajne! +

Podręcznik dla operacyjnej służby sztabów. Część III. Organizacja. Wydanie II; Warszawa : Koło Oficerów Sztabu Generalnego, 1928; XVI, 202 s., [2] k. tabl. złoż. ; 17 cm.  Egzemplarz nr 626 opatrzony w epoce klauzulą niejawności: Ściśle Tajne! 

Oprawy kartonowe. Obie książki, stanowiące komplet, umieszczone w oryginalnym płóciennym etui. W tylnej kieszeni dwa składane skorowidze map operacyjnych i taktycznych WIG oraz szablon z bakelitu do rysowania symboli na planach operacyjnych, a także fragment kartki z ołówkowymi, odręcznymi notatkami. Bloki książek i etui lekko zdeformowane (zapewne od niewłaściwego przechowywania), poza tym stan bardzo dobry.

Oferowany zestaw podręczników dla oficerów Sztabu Generalnego II RP należał do pułkownika Kazimierza Sawickiego.

Sawicki Kazimierz, ur. 2 VI 1888 w Grajewie, zm. 2 III 1971 w Londynie. Przed I wojną światową członek polskich organizacji wojskowo-niepodległościowych; w latach 1914–15 w Legionach Polskich; w sierpniu i wrześniu 1914 w sztabie Oddziału Wywiadowczego I Kompanii Kadrowej, Komendant miasta i okręgu Kielce; w latach 1915–16 zastępca komendanta głównego POW; od listopada 1918 w Wojsku Polskim, m.in.: w latach 1918–27 dowódca 36. pułku piechoty Legii Akademickiej, w latach 1932–38 — 16. dywizji piechoty, we wrześniu 1939 dowódca grupy „Włodzimierz”; po kampanii wrześniowej internowany na Węgrzech; w marcu 1941 powrócił do kraju; w latach 1941–43 komendant Obszaru AK Lwów; uczestnik powstania warszawskiego; od 1944 do 45 w niewoli niemieckiej; do 1948 przebywał w Nicei, następnie na emigracji w Wielkiej Brytanii; w 1966 mianowany generałem dywizji przez władze RP na uchodźstwie.

Bardzo rzadkie!

Auction
III Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
gavel
Date
28 January 2021
date_range
Start price
52 EUR
Hammer price
71 EUR
Overbid
138%
Views: 58 | Favourites: 0
Auction

Księgarnia Światowid

III Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
Date
28 January 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności.
 7.  Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wynoszą 12 zł netto kurier InPost lub Poczta Polska, wg cennika.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji..
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze ewidencyjnej zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Księgarnia Światowid
Contact
Księgarnia Światowid
room
Starodomaszowska 30/46
25-315 Kielce
phone
+48 41 343 80 13; 602-364-811
keyboard_arrow_up
+