Advanced search Advanced search
85

Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. accounts of participants. Vol. 1. Lviv 1933 [and] Defending Lviv November 1-22, 1918. Vol. 3. Organization of the November defense of Lviv. Records of combatants. List of losses. Lviv 1939

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version
Obrona Lwowa : November 1-22, 1918 : reports of participants / with an introduction by Juljan Stachiewicz and a foreword by Bolesław Popowicz and Stanisław Zakrzewski. Society for the Study of the History of the Defense of Lviv and South-Eastern Provinces. Lviv 1933.
Pp. XV, 447, 5, [1] p. plates, [1] p. folding map. loose-leaf. Height: 24.5 cm. Half cloth binding later. Decorative marbled claystone paper on facings. Gilded lettering on spine. The edges of the pages stained red. Preserved original brochure covers. Ex-libris of Lech Kokociński. Protective slipcase.
Printed 3000 num. copies on Argentine paper, 100 copies on Japanese handmade paper. This ex. no. 1269.

[and]

"Defense of Lvov November 1-22, 1918: Organization of the November defense of Lvov. Records of combatants. List of losses / with an introduction by Juljan Stachiewicz and a foreword by Bolesław Popowicz and Stanisław Zakrzewski ; edited by Eugenjusz Wawrzkowicz and Józef Klink. Society for the Study of the History of the Defense of Lwow and Southeastern Provinces. Lvov 1939, published by the Society.
S. XXXIV, [2], 590, [1] p. tabl. : il. Height : 24.5 cm. Half cloth binding later. Decorative marbled claystone paper on facings. Gilt lettering on spine. The edges of the pages stained red. Preserved original brochure covers. Ex-libris of Lech Kokociński. Protective slipcase.
2,000 num. copies were rebound. This ex. no. 1000."

Defense of Lvov, also known as the "Battle for Lvov," a Polish-Ukrainian armed confilct that lasted from November 1, 1918 until May 22, 1919. It ended with the remoteness of the Ukrainian army from the territory of Lviv and the surrounding area and the regaining of control of the city by the Poles.

"In the fighting in Lviv on the Polish side up to and including November 22, 1918, 6022 people participated with weapons in their hands or in auxiliary services, including 1374 common and secondary school and university students. 2640 were under 25 years of age. 439 soldiers and members of the military sanitary service died or died from wounds, including 12 women. 120 of the fallen were students, and 76 were university students. 29 of the fallen belonged to the relief forces of the city under the command of Lt. Col. Michal Karaszewicz-Tokarzewski. Of the Defenders of Lviv at the time, one was only 9 years old, seven were 10, and two veterans of 1863 were 75." [after wikipedia.pl]

The contents of Volume 3 include: Organization of the November Defense of Lviv - Records of combatants; First battles 1-5 XI 1918; Artillery of the defense of Lviv; List of losses: Defenders of Lviv 1-22 XI 1918; Fallen and died of wounds; Dead and missing 1918-1920; Wounded, injured and sick; City residents not involved in the fighting: killed and died of wounds 1918-1920; Soldiers from foreign armies; Statistical summaries.
Auction
3. Aukcja Antykwaryczna [Witkacy, Lwowiana, Exlibrisy, Józef Piłsudski, Wojsko Polskie]
gavel
Date
01 April, 10:00 CEST/Warsaw
date_range
Start price
128 EUR
Live bidding
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 01/04 10:00 CEST/Warsaw
Live bidding: , 01/04 10:00 CEST/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 29 | Favourites: 2
Auction

Antykwariat Antiquo Modo

3. Aukcja Antykwaryczna [Witkacy, Lwowiana, Exlibrisy, Józef Piłsudski, Wojsko Polskie]
Date
Saturday, 01 April, 10:00 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

Ogólne warunki licytacji.


Warunki ogólne licytacji.

 1.  Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2.  Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność Antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym opublikowanym na portalu: www.onebid.pl. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3.  Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywoławczymi. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
 4. W przypadku obiektów podlegających  opłacie droit de suite, które w katalogu są oznaczone znakiem * do ceny wylicytowanej będzie również doliczana opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata w wysokości 5% w transakcjach do 50.000,00 euro, wyliczana będzie według kursu euro z notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. Opłata nie ma zastosowania w transakcjach wynoszących mniej niż równowartość 100 euro.

I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo samodzielnie rozstrzygnąć spór, powtórzyć licytację obiektu lub wyjaśnić wątpliwość zgodnie z powszechnymi zwyczajami przeprowadzania aukcji bibliofilskich.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.

II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 48 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list polecony, e-mail). Zlecenia w formie e-mail można kierować na adres: [email protected] . W przypadku korespondencji listownej prosimy kierować ją na adres: Antykwariat Antiquo Modo Bartłomiej Bujas, ul. Kielecka 7/2A, 31-526 Kraków. Zlecenie przesłane w formie pisemnej (list polecony, e-mail) wymaga potwierdzenia odbioru ze strony pracownika antykwariatu, by zostało uznane za wiążące.
 4. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, telefon kontaktowy, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 7. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Antiquo Modo. Bartłomiej Bujas z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7/2A, 31-526 Kraków. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 8. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.

III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania płatności pełnej kwoty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką) dla instytucji – kredytowo, dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.
 7. Wszelkie rozliczenia przeprowadzane są wyłącznie w polskim złotym (PLN).
 8. W przypadku zakupu obiektu na firmę Antykwariat Antiquo Modo Bartłomiej Bujas wyłącza dopuszczalność składania reklamacji z tytułu rękojmi.

IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 30 III 2021 ze zmianami, dalej zw. jako: ustawa AML (Anti-Money Laundering)).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).
 7. Uczestnik Aukcji, który naruszy Regulamin, w szczególności, jeśli nie wywiąże się z umowy sprzedaży, może zostać niedopuszczony do kolejnych aukcji.

V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.


About the Auction
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem aukcji antykwarycznej Antykwariatu Antiquo Modo, która odbędzie się 1 kwietnia (sobota) o godz. 10.00. 

Z całą pewnością aukcyjnym cymelium jest zbiór 2 kart pocztowych z rysunkiem oraz zapiskami Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885-1939). Pierwsza z oferowanych pocztówek adresowana jest do Alice Liphardt (1909-1973), znajomej Witkacego, rysowniczki, projektantki mody i pisarki. Na rewersie kartki uwagę zwraca rysunek Witkacego, przedstawiający grupę uśmiechniętych, podłużnych istot z kręconymi włosami. Poniżej rysunku artysta zamieścił krótki, żartobliwy opis w języku francuskim, który w tłumaczeniu brzmi: „Zdrowy mężczyzna na tle bezosobowej i trwałej kobiecości”. Oferowana karta pocztowa została opisana i zreprodukowana w drugim tomie (wol. 1) "Listów" Stanisława Ignacego Witkiewicza [oprac. Tomasz Pawlak], wydanych przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 2014 roku.

Druga karta pocztowa ze zbioru, została zaadresowana ręką Witkacego do Romana Jasińskiego (1900-1987), warszawskiego przyjaciela Witkacego, pianisty i krytyka muzycznego. Jasiński był autorem jednych z najciekawszych powojennych wspomnień o Witkacym. Kartka jest standardowym zawiadomieniem o przybyciu Firmy Portretowej, czyli oczywiście samego Witkacego. 

Jeden z obszerniejszych działów aukcyjnych poświęcony jest Legionom, Wojsku Polskiemu oraz postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zbiór obejmuje m.in. rzadkie fotografie Józefa Piłsudskiego z czasów Legionów Polskich, a także z okresu II Rzeczpospolitej.

Wsród pozycji książkowych i bibliofilskich na szczególną uwagę zasługują: komplet wydawnictwa Silva Rerum, „Apocalypsis” Mikołaja Reja, przedrukowane w 1876 roku przez genialnego Adama Pilińskiego w Paryżu, wynalazcę techniki homeografii; a także drobny druk Zygmunta Mocarskiego pt. „Exlibris łowicki O.O. Bernardynów […] Exlibrisy toruńskie: (urywek)” w pergaminowej. Heleny Karpińskiej

Wyjątkowym cymelium jest maszynopisowy fragment inwentarza Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie, pochodzący z 1937 roku. Druki ulotne reprezentują m.in. bardzo rzadka „Menażerya zwierząt z roku 1846”, wydana anonimowo we Lwowie w 1848 roku.

Miłośnicy historii i zabytków Lwowa odnajdą m.in. dyplom Uniwersytetu Fraciszkańskiego we Lwowie z 1834 roku (nadanie tytułu doktora praw), bardzo rzadkie zdjęcia Lwowa z przełomu XIX i XX wieku (duże formaty) czy kilka wydawnictw poświęconych Bitwie o Lwów 1918 roku (egzemplarz „Bojów lwowskich” Cz. Mączyńskiego z dedykacją autora).

Zbiór graficzny obejmuje między innymi tekę Zdzisława Czermańskiego „Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach”, wydaną w Paryżu w 1931 roku, a także grafiki Zofii Stryjeńskiej, Jana Kantego Gumowskiego.

Dział ekslibrisu obejmuje 38 pozycji wśród których znalazły się m.in.  przedwojenne wydania ekslibrisów Józefa Toma czy Kazimierza Wiszniewskiego, wydana w 1942 roku teka kwasorytów Edwardy Przeorskiej oraz powojenne edycje ekslibrisów Tadeusza Przypkowskiego, Stanisława Zgaińskiego czy Jerzego Drużyckiego.

FAQ
About the Seller
Antykwariat Antiquo Modo
Contact
Antykwariat Antiquo Modo
room
ul. Kielecka 7 / 2A
31-526 Kraków
phone
+48503447570
keyboard_arrow_up