196

Nowości Ilustrowane 1917 r. kompletny rocznik

add Your note 

Lot description

Nowości Ilustrowane 1917.

„Nowości Ilustrowane” 1917, 53 numery, każdy 16 s. Gdzieniegdzie widoczne ingerencje austriackiej cenzury (białe, niezadrukowane fragmenty). Oprawa, półpłótno.

Kompletny rocznik 1917r.krakowskiego tygodnika „Nowości Ilustrowane”. Wyjątkowość tego rocznika wynika z faktu, iż niemal w całości poświęcony jest I Wojnie Światowej, w tym polskim brygadom legionowym oraz formowaniu się Polskiego Wojska na Wschodzie. Rok 1917 był przełomowy dla formowania się powojennego świata.

Nowości Ilustrowane” - społeczno-kulturalny tygodnik wydawany w Krakowie w latach 1904–1925 przez S. W i Z. Lipińskich. Na łamach ukazywały się artykuły o literaturze i sztuce, a także wiadomości z kraju i ze świata oraz powieści w odcinkach. W każdym numerze zamieszczano kilkadziesiąt rycin. Nakład sięgał 3,5 tysiąca egzemplarzy.


Auction
11. Aukcja książek i pocztówek Światowid Kielce
gavel
Date
14 April 2022
date_range
Start price
662 EUR
Hammer price
no offers
Views: 33 | Favourites: 0
Auction

Księgarnia Światowid

11. Aukcja książek i pocztówek Światowid Kielce
Date
14 April 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności. Płatność wyłącznie przelewem, również w przypadku odbioru osobistego.
 7. Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty. 
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wynoszą 20 zł Poczta Polska.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji.
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze Ewidencyjnej Zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Księgarnia Światowid
Contact
Księgarnia Światowid
room
ul. Starodomaszowska 30 / 46
25-315 Kielce
phone
+48413438013
+48602364811
keyboard_arrow_up
+