132

Norwid, Wszystkie pisma po dziś w całości lub fragmentach odszukane

add Your note 

Lot description

Wszystkie pisma Cypryana Norwida po dziś w całości lub fragmentach odszukane. 

Tom trzeci: Cypryan Norwid, Pisma dramatyczne. Część pierwsza ; Warszawa : wydanie i nakład Z. Przesmyckiego, 1937 (Warszawa : Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł) ; IX, 296 stron ; 19 cm.

Tom czwarty: Cypryan Norwid, Pisma dramatyczne. Część druga ; Warszawa : wydanie i nakład Z. Przesmyckiego, 1937 (Warszawa : Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł) ; 444 strony ; 19 cm.

Tom piąty: Cypryan Norwid, Proza epicka ; Warszawa : wydanie i nakład Z. Przesmyckiego, 1937 (Warszawa : Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł) ; VIII, 257 stron ; 19 cm.

Tom ósmy: Cypryan Norwid, Listy. Cz. 1, (1-401) ; Warszawa : wydanie i nakład Z. Przesmyckiego, 1937 Warszawa : Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł) ; XIV, 545 stron ; 19 cm.

Tom dziewiąty: Cypryan Norwid, Listy. Cz. 2, (402-846) ; Warszawa : wydanie i nakład Z. Przesmyckiego, 1937 Warszawa : Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł) ; 487 stron ; 19 cm.

Niedokończona edycja Pism wszystkich Norwida rozpoczęta przed wybuchem II Wojny światowej przez Zenona Przesmyckiego. Wydano: t. 3–4: Pisma dramatyczne, część pierwsza i druga, Warszawa 1937; t. 5: Proza epicka, Warszawa 1937 (nakład częściowo zniszczony w 1944; tom puszczony do wyd. obiegu w 1946); t. 6: Pisma o sztuce i literaturze, Warszawa 1938 (nakład częściowo zniszczony w 1944; tom puszczony do wyd. obiegu w 1946); t. 7: Pisma filozoficzne, społeczne i t. d. Warszawa 1939 (tom wydrukowany, ale nie zbroszurowany; Przesmycki nie zdążył dopisać kilkustronicowego wstępu; nakład spłonął w 1944; pozostały jedynie dwa egzemplarze: jeden ocalony przez Z. Zaniewickiego, bliskiego współpracownika Przesmyckiego, przeszedł na własność J. W. Gomulickiego, obecnie w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie; drugi – zdekompletowany, brak w nim bowiem s. 5–12, znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Archiwum Norwidowskim Z. Przesmyckiego); t. 8–9: Listy. Część pierwsza (1–410) i druga (411–846), Warszawa 1937.

Na naszej aukcji oferujemy 5 tomów z tej edycji w oryginalnych broszurowych oprawach wydawniczych (brak tomu 6, którego nakład uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojny oraz tomu 7, którego nakład uległ niemal całkowitemu zniszczeniu). 

Auction
11. Aukcja książek i pocztówek Światowid Kielce
gavel
Date
14 April 2022
date_range
Start price
99 EUR
Hammer price
no offers
Views: 28 | Favourites: 1
Auction

Księgarnia Światowid

11. Aukcja książek i pocztówek Światowid Kielce
Date
14 April 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności. Płatność wyłącznie przelewem, również w przypadku odbioru osobistego.
 7. Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty. 
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wynoszą 20 zł Poczta Polska.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji.
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze Ewidencyjnej Zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Księgarnia Światowid
Contact
Księgarnia Światowid
room
ul. Starodomaszowska 30 / 46
25-315 Kielce
phone
+48413438013
+48602364811
keyboard_arrow_up
+