30

MIKOŁAJ Z BŁONIA (Mikołaj Pszczółka, Nicolaus Posnaniensis), Sermones de tempore et de sanctis, sive ...

add Your note 

Lot description

MIKOŁAJ Z BŁONIA (Mikołaj Pszczółka, Nicolaus Posnaniensis), Sermones de tempore et de sanctis, sive Viridarius; wyd. Georg Husner, Strasburg 1498 (23 VIII). Część pierwsza (z dwóch). 384 nieliczbowane arkusze, niezwykle piękna okładka z epoki ze skóry garbowanej ałunowo, dwie metalowe zapinki, szyldziki. Format: 2° (30 x 21 cm). Rzadkie.

Estreicher XIII, 170 – Zbiór 131 kazań Mikołaja z Błonia na cały kalendarz liturgiczny. Bardzo ceniony i popularny w epoce, krążył w licznych rękopiśmiennych odpisach i doczekał się kilku wydań czytanych w całej Europie.

Blok w bardzo ładnym, niemal idealnym stanie. Inicjały opuszczone w druku i pięknie domalowane ręcznie czerwonym atramentem (dwa znane egzemplarze z polskich bibliotek mają w tym miejscu puste przestrzenie – liter ostatecznie nie domalowano). Tekst rozłożony zgodnie z ówczesną techniką drukarską na dwie kolumny po 51 lub 52 linijki.

Pęknięcie grzbietu na przegubie zreperowane współcześnie. Z tyłu okładki ślad po gwoździach, do których przytwierdzono dawniej łańcuch (tak trzymano niektóre druki w klasztornych lektoriach) oraz dwa ubytki skóry o średnicy ok. 2,5 cm. Z przodu okładki pęknięcie skóry zszyte w epoce. Wyklejka współczesna (pierwotnie sam blok drewniany).

Kolofon: Sermones uenerabilis magistri Nicolai de blony decretorū doctoris. capellani episcopi Bosnoniensis. ualde deseruientes populo. sed et clero utcūq; docto eos digne legenti. predicanti. aut audienti de tempore et de sanctis; i na końcu: Finiunt sermones venenerabilis magistri Nicolai blony decretorum doctoris de tempore: impressi Argētine Anno dni Mccccxcviij. (1498). finiti in vigilia sancti Bartholomei.

Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką (ur. przed 1400, zm. Po 1442) – teolog, historyk, kaznodzieja, uczeń i wykładowca Akademii Krakowskiej, doktor prawa kanonicznego. Był synem mieszczanina Falisława, burmistrza Błonia k. Warszawy. Studia na Uniwersytecie Krakowskim na Wydziale Sztuk rozpoczął w 1414 r., gdyż wtedy został wpisany do Metryki i wniósł opłatę immatrykulacyjną w wysokości 6 groszy. Po promocji magisterskiej Mikołaj z Błonia rozpoczął wykłady na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i jednocześnie podjął studia z prawa kanonicznego pod kierunkiem Stanisława ze Skarbimierza, którego uważał za swego mistrza. Po 1428 r. został kapelanem biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka i przeniósł się do Poznania. Po śmierci Ciołka osiadł na Mazowszu. Z inicjatywy biskupa Ciołka Mikołaj z Błonia opracował w 1430 r. Tractatus sacerdotalis de sacramentis (tzw. Sacramentale), podręcznik pastoralny na potrzeby duchowieństwa. Zyskał on ogromną popularności nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie, o czym świadczy 47 rękopisów rozsianych po bibliotekach europejskich oraz 42 wydania drukowane z XV–XVI w. W latach 1422–1427 Mikołaj z Błonia pełnił funkcję kapelana królewskiego i zapewne kaznodziei dworu. Niewątpliwie związany był również z kancelarią Władysława Jagiełły i spod jego pióra wyszły pieśni pochwalne z okazji narodzin królewiczów Władysława oraz Kazimierza. Przed 1430 r. został plebanem w Czersku, a przed 31 sierpnia 1431 r. kanonikiem w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Mimo że Mikołaj z Błonia nie był kanonikiem poznańskim, tamtejsza kapituła katedralna 1 września 1433 r. wyznaczyła go na jednego ze swych delegatów na sobór bazylejski. Kanonikiem płockim został przed 10 września 1435 r., zaś urząd oficjała warszawskiego sprawował około 1441. Poważnie zachorował w 1442 r. i wówczas prosił Filipa wikariusza warszawskiego o odprawianie nabożeństw w intencji zbawienia jego duszy w zamian za ofiarowane wikariuszom warszawskim księgi. [za: Krzysztof Ożóg, Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką]

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
4 260 EUR
Hammer price
20 224 EUR
Overbid
475%
Views: 615 | Favourites: 2
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add