15

[Mickiewicz Adam] Garczyński Stefan Poezye T. 1-2 (1 wol.) Paryż 1833 [Pierwodruk "Reduty Ordona"]

add Your note 
Lot description

[Mickiewicz Adam] Garczyński Stefan, Poezye, T. 1-2 (1 wol.), Paryż 1833, Nakładem autora, s. 144; 144, w. 13 x 9 cm, Zawiera pierwodruk wiersza Reduta Ordona Adama Mickiewicza (1798-1855). Zbiór poezji Stefana Garczyńskiego (1805-1833) wydany przez Mickiewicza. Tomiki zawierają utwory: Wacława dzieje. Poema; Wizja. Scena fantastyczna; Nabożeństwo tegoczesne; Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej; Sonety wojenne; Drobne wiersze i przekłady. W tomie drugim pierwodruk wiersza Reduta Ordona Mickiewicza (s. 133-138). W przypisie do wiersza dedykacja Mickiewicza: „Wiersz ten pisany pod wpływem opowiadań Garczyńskiego, umieszczam między dziełami przyjaciela jako wspólną naszą własność. Poświęciłem go ostatniemu wodzowi polskiemu [gen. Janowi Nepomucenowi Umińskiemu], który o sprawie naszej nie rozpaczał i do końca chciał walczyć. A.M.”. Współczesna oprawa skórzana autorstwa mistrza introligatorskiego Jerzego Budnika.


Reduta Ordona -  wiersz Adama Mickiewicza powstały w 1832 w Choryni k. Kościana, (druga redakcja - w Dreźnie). Jest opisem obrony Warszawy przed Rosjanami podczas powstania listopadowego, we wrześniu 1831 przez załogę Reduty 54, gdzie dowódcą artylerii był Julian Ordon. Utwór powstał na podstawie relacji uczestnika tych wydarzeń, przyjaciela poety, Stefana Garczyńskiego. [Spoiler alert!] W scenie finałowej Ordon, nie chcąc oddać wrogowi amunicji, wysadza się wraz z całym jej składem w powietrze. Jest to wersja Adama Mickiewicza, gdyż w rzeczywistości Ordon przeżył pogrom, a swoje życie zakończył popełniając samobójstwo na emigracji we Włoszech.

Konstanty Julian Ordon (ur. 15 października 1810 w Warszawie, zm. 4 maja 1887 we Florencji) – oficer Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy. W czasie powstania listopadowego, podczas obrony Warszawy, dowodził baterią artylerii w reducie nr 54, która została wysadzona w powietrze 6 września 1831. W wierszu Reduta Ordona jego rzekomą śmierć opisał Adam Mickiewicz, mimo że podczas wybuchu Ordon został jedynie mocno poparzony. Od 1833 przebywał w Dreźnie, następnie osiadł w Szkocji. Około 1840 wstąpił do wolnomularstwa angielskiego, a w październiku 1847 do polskiej loży narodowej w Londynie. Związał się z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. W 1848 wyjechał do Mediolanu, chcąc wstąpić do legionu Mickiewicza. Źle przyjęty, ostatecznie znalazł się w Legii Lombardzkiej. W październiku 1848 wstąpił do armii sardyńskiej, gdzie służył do 1855. Jesienią 1856 wyjechał do Francji i osiadł w Paryżu. W 1858 otrzymał posadę profesora języków nowożytnych w Kolegium Rządowym w Meaux. Od 1860 służył w oddziałach Giuseppe Garibaldiego, następnie w armii włoskiej do 1867. Po samobójczej śmierci we Florencji jego zwłoki zgodnie z ostatnią wolą spopielono, a w listopadzie 1891 roku, dzięki staraniom jego przyjaciela z Florencji, Ludwika Ostaszewskiego (1824-1908), sprowadzono do Lwowa (władze rosyjskie nie zezwoliły na pochówek w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie). Tam uroczyście pochowano je na Cmentarzu Łyczakowskim, tymczasowo w grobie rodziny Baczewskich.

Stefan Florian Garczyński (ur. 13 października 1805 w Kosmowie, zm. 20 września 1833 w Awinionie) – polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, powstaniec listopadowy, przyjaciel Adama Mickiewicza. Był synem pułkownika Franciszka Garczyńskiego i Katarzyny z Radolińskich. Studiował w Liceum Warszawskim, potem w Berlinie. Uczestnik powstania listopadowego, podczas którego pełnił funkcję adiutanta generała Jana Nepomucena Umińskiego. Na podstawie jego relacji Mickiewicz napisał Redutę Ordona

Jan Nepomucen Umiński herbu Cholewa (ur. 22 stycznia 1778 w Czeluścinie, zm. 1851 w Wiesbaden) – generał brygady Księstwa Warszawskiego, brał udział w powstaniu kościuszkowskim w roku 1794, służył w armii napoleońskiej, podczas powstania listopadowego dowodził obroną Warszawy. Był członkiem Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich w Paryżu w 1832 roku. W 1832 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Literackiego w Paryżu. Potem przeniósł się do Wiesbaden, gdzie zmarł.

Dimensions: 13 x 9
Auction
4. aukcja antykwariatu Suszek Books
gavel
Date
16 January 2021
date_range
Start price
1 101 EUR
Hammer price
1 211 EUR
Overbid
110%
Views: 167 | Favourites: 3
Auction

Suszek Books

4. aukcja antykwariatu Suszek Books
Date
16 January 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

1.     Organizatorem aukcji jest  firma Suszek Books sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Placu na Groblach 12/1 zwana w dalszej części regulaminu Antykwariatem.

2.     Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.

3.     Antykwariat podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza  opłatę organizacyjną w wys. 10%.

7.     Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8.     Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 

9.    Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.


Przedział cenowy

Wielkość postąpienia

do 50 PLN

5 PLN

50-200 PLN

10 PLN

200-500 PLN

20 PLN

500-1.000 PLN

50 PLN

1.000-2.000 PLN

100 PLN

2.000-5.000 PLN

200 PLN

5.000-10.000 PLN

500 PLN

10.000-20.000 PLN

1.000 PLN

Od 20.000 PLN

2.000 PLN


10.   Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. 

11.   Zakupione pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 531 656 121 lub +48 785 800 243).

12.   Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.

13.   Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat.

14.   Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 

15.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

16.   Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 

About the Auction

Zapraszamy na 4. aukcję antykwariatu Suszek Books 16-go stycznia 2021 roku. Katalog zostanie opublikowany do 18-go grudnia 2020 roku. Wsród licytowanych obiektów znajdą się m.in.

- pierwodruk wiersza Adama Mickiewicza "Reduta Ordona"

- pierwsze polskie wydanie poematu "Lara" lorda Byrona

- sielanka Kazimierza Brodzińskiego "Wiesław"

- pierwsze wydania dzieł polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy", "Rodzina Połanieckich", "Na polu chwały"

- pięknie wydany i oprawiony album z ilustracjami Jana Chełmińskiego Armia Księstwa Warszawskiego

- "Iliadę" w języku greckim i polskim z okładką, ilustracjami i układem typograficznym Stanisława Wyspiańskiego

- Księgę pamiątkową Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie w oprawie wydawniczej wg. projektu Roberta Jahody

- bogato ilustrowaną pozycję "Polska w krajobrazach i zabytkach" w oprawie wydawniczej wg. projektu Franciszka Joachima Radziszewskiego

- wartościowe pozycje należące do klasyki literatury polskiej w oprawach artystycznych i gabinetowych najlepszych polskich introligatorów współczesnych

- polskie publikacje emigracyjne

- książki z serii "Cuda polski"

- zespół tablic przedstawiających szkice architektoniczne ruin pałacu Cesarza Dioklecjana w Splicie, autorstwa Roberta Adama

- debiuty najważniejszych polskich pisarzy, poetów i dziennikarzy

- pierwsze wydania książek Zbigniewa Herberta

- autografy i dedykacje autorskie

- katalogi i albumy dotyczące sztuki, architektury i designu

- grafiki


Zachęcamy do rejestracji. 

FAQ
About the Seller
Suszek Books
Contact
Suszek Books sp. z o. o.
room
ul. św. Tomasza 26
31-027 Kraków
phone
+48531656121
Opening hours
Monday
Closed
Tuesday
12:00 - 18:00
Wednesday
12:00 - 18:00
Thursday
12:00 - 18:00
Friday
12:00 - 18:00
Saturday
12:00 - 18:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+