172

ŁUBIEŃSKA ANNA. „Przy kądzieli”. Legendy i opowiadania dla młodzieży. Tarnopol 1909. Nakł...

add Your note 

Lot description
ŁUBIEŃSKA ANNA. „Przy kądzieli”. Legendy i opowiadania dla młodzieży. Tarnopol 1909. Nakł. Księgarni Alfreda Bruggera. Druk. „Drukarnia Podolska”, Tarnopol. Format 12/19 cm. s. 82. Opr. introlig. płtn., czerwone. Na licu złocony napis : Nagroda Pilności i gałązka z owocami? Ciekawy ze względu na miejsce i datę wpis dedykacyjny : Kochanemu Zygmusiowi Krosnowskiemu na pamiątkę chwil wspólnie spędzonych w Piotrogradzie ofiaruje d. 24 sierpnia 1918 r. Ks. Pref. J. Wasilewski. Prywatna pieczęć własnościowa ofiarodawcy : Joannes Wasilewski Sacerdos. Archidioec. Mohyloviensis. Stempel Księgarni Narcyza Gieryna w Kijowie.
Auction
Aukcja antykwaryczna
gavel
Date
25 June 2021
date_range
Start price
18 EUR
Hammer price
42 EUR
Overbid
234%
Views: 30 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Date
25 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Tom
Contact
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
add