78

KĘPNO. Szczególny regulamin względem pobierania i kontrolowania podatków od młynów i rzeźni w mieści ...

add Your note 
Lot description

KĘPNO. Szczególny regulamin względem pobierania i kontrolowania podatków od młynów i rzeźni w mieście Kempnie (tak w oryginale). Dokument w języku polskim i niemieckim wydany 7 września 1821 r. przez rejencję poznańską Wielkiego Księstwa Poznańskiego; stron 47, 12 stron wzorów pism podatkowych, 161 paragrafów. BARDZO RZADKI DOKUMENT i cenne źródło dotyczące wyzysku przez Prusy Wielkiego Księstwa Poznańskiego; stan bdb.

Nieprawdopodobnie drobiazgowa regulacja poboru podatków od przemiału mąki i podatku od uboju zwierząt. Dokument natychmiast przywołuje skojarzenia z praktykami paratotalitarnymi. W Prusach wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej nie było wcale. Ofiarami jej braku byli rzeźnicy i młynarze z powiatu kępińskiego poddani zupełnej kontroli przez pruskiego fiskusa. Przemyślany do najmniejszych szczegółów system zapewniał Berlinowi nieprawdopodobne przychody z każdego kilograma mąki i mięsa.

Przepisy podatkowe pomyślane jako rzecz odnosząca się tylko do powiatu kępińskiego dowodzą, jak dalece organizacja państwa pruskiego odbiegała od ówczesnej normy europejskiej! Prawo podatkowe powinno być takie same dla wszystkich poddanych państwu pruskiemu młynarzy i rzeźników. Curiosum. Dowód na bezwzględną eksploatację prowincji poznańskiej, która swoją zamożnością znacznie przewyższała ubożuchne, też pruskie, Pomorze.

Przykład pierwszy z brzegu: Kto chce mleć zboże na młynie w obwodzie miasta, posyła takowe w workach nazwiskiem podatkującego i jego miejsca zamieszkania wielkimi literami dokładnie oznaczonych. I dalej każdy na rzeź bijący może bydło i zapasy mięsiwa i skóry, tylko w dozwolonych urzędowo poborowemu lokalach przechowywać i rzeź uskuteczniać i dalej jeżeli mu urząd tego nie zabierze, co może uczynić na piśmie (§ 62). Smaczków podobnych jest o wiele więcej.

Dokument jest też ważny jako źródło topograficzne dla ówczesnego powiatu „kempińskiego” (pisownia oryginalna). Były dwa obwody podatkowe: miejski kępiński i zewnętrzny. Ten pierwszy obejmował całe miasto aż do ostatecznych ujść ulic tego mianowicie, aż do ostatniego z budynków za żupa solną (…). Dalej, że obejmuje wiatrak Karola Müllera (…) posiadłość Muszalskiego (…) położonego na gościńcu warszawskim młyna wdowy Weinrauch. Obwód zewnętrzny obejmował 20 posiadłości: 4 austeryje: Broda, Staruch, Zabijak; 6 folwarków, m.in.: Zapasło, Florianka etc., etc., młyny wiatraki, pustkowia, wsie, a nawet miasta – jak Baranowo. Dokument określa punkty poboru podatku przez Urząd Poborowy i jego ekspozycje bramkowe przy trakcie warszawskim.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
146 EUR
Hammer price
308 EUR
Overbid
212%
Views: 28 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add