Advanced search Advanced search
463

JONSTON - SYNTAGMA UNIVERSAE MEDICINAE PRACTICAE Wroclaw 1673

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version

JONSTON Jan

SYNTAGMA UNIVERSAE MEDICINAE PRACTICAE

Vratislaviae[Wrocław] Typis Joannis Nisi, Jenae. 1673; portrait of the author, 23 k., pp. 1111 pages, (1); format: 11x 17.5 cm

First edition, by Estreicher noted only in the Jagiellonian Library, the item was described by him as follows " 8ce, cards 21, p. 1111. (At the end:) Jenae, typis Johannis Nisi Anno MDCLXXIII. Dedicacya Praesula, Consulibus Vratislaviensis Reipubl. patribus Includes: Pars I: Hygienes Pars II: Theraupetices (p. 161). Pars III: Nosocomices (p. 499), Concludes the work Liber VII: De morbis puerorum On pp. 556-8 is de porrigine et plica. Here expressing himself about the treatment of the files he says: per colatorium stramineum in alveum. quam nostri Süsse Bier vocant. So he considered himself a German oro he wrote himself Polonus. "

Avery rare work that is a summary of the author's entire medical output, occurring much less frequently than the most famous medical work "Idea universae Medicinae practicae", unlike other flagship items, by this author, I have been unable to find other pieces of this work in commerce, now or in the past.

Contents: Rebus Non Naturalibus Seu Diatetica; De Reum Non Naturalium Usu, Seu Methodo Tuendae Sanitatis; THERAPEUTICES: Pathologia, Seu Affectuum Corporis Humani Praeter Narturam; Semiotica Seu cognitione Affectuum; Methodo Affectibus Praeternaturalibus Medendi; Materia Auxiliorum, Seu , De Medicamentis; Primis Affectuum Differentiis. NOSOCOMICES: Morbis Externis; Morbis Medii Ventris; Mobis Infimi Ventris; Morbus Venenatis; Morbus Puerorum.

Jan Jonston (born September 3, 1603 in Szamotuly , died June 8, 1675 in Składowice) - Polish natural scientist, son of a Scottish immigrant who fled persecution, , historian, philosopher, educator, physician, medical and natural history writer; published his works as Joannes Jonstonus. He gained European scholarly prominence as the author of works on natural history, and his works were translated and reprinted many times.

From 1611 he studied for three years at the Czech Brethren School in Ostrog , from where he moved to the Evangelical Gymnasium in Bytom Odrzanski tach 1616-1617. He continued his studies at the Gymnasium in Torun (1619-1623), from where he acquired excellent knowledge of Hebrew. In 1623-1625 he studied Hebrew, philosophy and theology in Scotland. He settled in Leszno where he worked as a private and junior high school teacher. He then traveled extensively in Europe (Italy, France) and furthered his education in Frankfurt/Oder, Leipzig, Wittenberg, Berlin, Groningen, Franeker (from 1629 studying medicine), Leiden (1630, 1632-1633), London (1631) and Cambridge (1631, 1634).

He returned to Leszno in 1632 and soon became court physician to Governor Boguslaw Leszczynski and city physician of the city of Leszno (he bore the official title Archiater et Civitatis Lesnensis Physicus Ordinarius).

Jonston produced outstanding works of the encyclopedic type. He delved into philosophy, theology and the natural sciences - he is particularly credited with entomology, botany and ornithology. In 1632 he received a doctorate in medicine from the Universities of Leiden and Cambridge. His research achievements were recognized and he was offered chairs at several universities, but accepted none.

Jonston was the first Polish author whose work was popularized in Japan.

In 1662 he published Dendrographias sive historiae naturalis de arboribus et fructibus tam nostri, quam peregrini orbis libri decem figuris aeneis adornati - the world's first dendronological monograph.

In 1637 he married Christina, daughter of Samuel Hortensius, an apothecary from Wschowa, and after her death (d. July 12, 1637) in 1638 he married Anna Rosina, daughter of royal physician Matthew Vechner (1587-1630), also from Wschowa. Four children were born from this marriage (Matthew, John, Anna Maria, Anna Regina), but only Anna Regina survived her parents. She was the wife of Wroclaw patrician Samuel von Schaff.

He wrote in Latin, but despite his foreign origin he always considered himself Polish. He wrote of himself as "Polonus" or "Scoto-Polonus." During the Swedish invasion in 1656, he moved to his estate in Składowice near Lubin. He died there on June 8, 1675; his corpse was transported to Leszno a few months later.

Jonson was a man of the Baroque era - comprehensively educated, speaking 15 languages. He published many natural and medical works, written exclusively in Latin. His most important work was a medical work entitled Idea universae medicinae (General Questions of Practical Medicine), published in Amsterdam in 1644. He dealt with anatomy, physiology, pathology and therapy. He was distinguished by his extraordinary literary prolificacy, his comprehensive reading in all branches of knowledge. His works: Johani Jonstoni naturae constantia and Dendrographia have been repeatedly published, commented on and highly regarded in the scientific world of the time. Jonston's works are believed to have influenced Spinoza's philosophical views.

PERIOD PARCHMENT HARDCOVER WITH TITLE INSCRIBED IN INK ON SPINE

DB condition/ soiling and minor cracking of the binding, paper with characteristic rust discoloration

Auction
Grudniowa aukcja książek i starodruków
gavel
Date
04 December, 19:00 CET/Warsaw
date_range
Start price
1 377 EUR
Live bidding
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 04/12 19:00 CET/Warsaw
Live bidding: , 04/12 19:00 CET/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 59 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Sobieski

Grudniowa aukcja książek i starodruków
Date
Sunday, 04 December, 19:00 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up