960

Filomata. 20 numerów z lat 1929, 1930, 1931, 1933. Lwów Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

add Your note 

Lot description

1929, L. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. 16m, s. ca. 47, okł. oryg. W treści m.in.: T. Zieliński, Czem jest dla nas antyk? St. Cybulski, Ubiory greckie. St. Łempicki, Hetman Zamoyski-miłosnik starożytności. Parandowski, W Koryncie i w Syrakuzach. J. Kleiner, Znaczenie tradycji klasycznej dla Polaka. W. Wałek, Medycyna grecka. H. Matakiewicz, Misterja Eleusyńskie. S. Pilch, Dziennik rzymski na prowincji. T. M. Lewicki, W ateńskim gymnasionie. J. Birkenmajer, Filologja z przeszkodami. Majewski K., Bicie i fałszowanie monet u starożytnych. Konkurs na okładkę.

1930, L. 11 - 15, 22. W treści m.in.: R. Ganszyniec, Nowy Rok. M. Waser, Słowo Homera. M. Auerbach, Z techniki starożytnych Greków. J. Rączy, Od konserwatystów do komunistów i od humanistów do przyrodników. K. Klein, O innym wyznawcy Cerery w literaturze polskiej. H. Matakiewicz, Stosunek Greków do przyrody. Indyjski dramat klasyczny. S. Cybulski, Moje wspomnienia z lat dawnych. H. Cehakówna, Strój egejski. M. Bergman, Sielanka Vergiliusa i jej naśladownictwo. R. Ganszyniec, Podróż Aeneasa do zaświata. J. Nadolny, Kopernik a starożytni.

1931, L. 26, 30. W treści: K. Ajdukiewicz, O zagadnieniach filozoficznych. S. Pilch, Wrażenia z podróży do Grecji. E. Kucharski, Podłoże, na którem zakwitły Lilje Mickiewicza. J. Ptaśnik, Otrzęsiny z grubych obyczajów. S. Zetowski, Thermopyle polskie. 

1933, L. 33, 49, 50, 54 . W treści: H. Matakiewicz, Samothrake i kult Kabirów. Z. Schulbaumówna, Kobiety w tragedjach Sophoklesa. R. Ganszyniec, Żywa starożytność. M. Barbaszowa, Rózeczka w szkole.S. Lenkowski, Dola pisarza w Rzymie starożytnym. R. Ganszyniec, Narodziny Filomaty. J. Wittlin, List do Filomatów. J. Tuwim, Żaby-łacinniczki. S.Cybulski, Euripidesa Alkestis w Warszawie. E. Bulanda, Kapitolińska galerja caesarów. J. Parandowski, Alpheios, rzeka olympijska. T. Sinko, Pobudki tyrtajskie w poezji polskiej.

Spis rzeczy do Filomaty 1-51 oraz spis wydawnictw Filomaty. Lwów 1934.

Filomata, miesięcznik poświęcony kulturze antycznej - we Lwowie wychodził od 1929 do 1939 (po wojnie ukazywał się w Krakowie). Wśród autorów tworzących pismo wymienić należy: Ryszarda Ganszyńca, Jana Parandowskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Aleksandra Gieysztora, Jana Ptaśnika, Kazimierza Ajdukiewicza, Tadusza Sinkę i inn.


Auction
143 Aukcja Antykwaryczna
gavel
Date
14 May 2022
date_range
Start price
44 EUR
Hammer price
58 EUR
Overbid
132%
Views: 23 | Favourites: 1
Auction

Krakowski Antykwariat Naukowy

143 Aukcja Antykwaryczna
Date
14 May 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej pozycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
  1. - dla instytucji – kredytowo,
  2. - dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy pocztowej).
 7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.
 8. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.
 9. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 12. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 13. Informujemy, że zgodnie z przepisami Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów, których transakcje przekraczają 15 tysięcy euro.
 14. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres: Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków
 15. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet: tel./fax (012) 421-21-43, e-mail: [email protected] 
About the Auction


FAQ
About the Seller
Krakowski Antykwariat Naukowy
Contact
Krakowski Antykwariat Naukowy s.c. Sara Śmiłek Rafał Janke
room
ul. Sławkowska 19
31-016 Kraków
phone
+48124212143
keyboard_arrow_up
+