48

[DYPLOMY]. Dwa dyplomy wystawione dla uczennicy Kursów Wyższych Dla Kobiet im...

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

[DYPLOMY]. Dwa dyplomy wystawione dla uczennicy Kursów Wyższych Dla Kobiet im. Adryana Baranieckiego w Krakowie panny Stanisławy Jaworskiej. Pierwszy Nr. 467 z 23. 06. 1907r. Jury wystawy uczenic wydziału artystycznego, zebrane dnia 23 Czerwca 1907 r. uznało prace panny Jaworskiej Stanisławy z zakresu Rysunków jako uczenicy dawnej, za zasługujące na Nagrodę III -cią w Krakowie dnia 23/6 1907r. Dyrektor kursów : [Odręczne podpisy!!] Jacek Malczewski, Józef Siedlecki, Wincenty Wodzinowski, J. Geppert. Dyplom litografowany, wykonany w Litografii K. Kranikowskiego w Krakowie. Format 21/27 cm. Ślad składania. Drugi dyplom Nr 544. Kursa Wyższe Dla Kobiet imienia Adryana Baranieckiego. Dyrekcya poświadcza niniejszym, że Panna Stanisława Jaworska zapisała się na kurs artystyczny w roku szkolnym 1905/6 uczęszczała na rysunki przez dwa lata. [...]. Otrzymała odznaczenie : w roku 1906/7 nagrodę trzecią za rysunki t. z. „Uznanie za pracę”. Profesor rysunków : [Odręczny podpis] Józef Siedlecki. Dyrektor Wydziału artystycznego : [Odręczny podpis] Jacek Malczewski. Kraków, dnia 8/ X 1907. Dyrektor Kursów : [Odręczny podpis] Józef Rostafiński . Pieczęć. Dyplom na papierze czerpanym. Format 35/44 cm. Ślady składania, naddarcia na marginesach i w miejscach składania. [Kursy Baranieckiego, co można już wywnioskować po nazwiskach wykładowców stały na bardzo wysokim poziomie. Absolwentkami Kursów były między innymi : Olga Boznańska, Olga Niewska, Bronisława Rychter - Janowska, Aniela Pająkówna - matka Stanisławy Przybyszewskiej]
Auction
Aukcja antykwaryczna
gavel
Date
10 June, 19:00
date_range
Start price
172 EUR
Live bidding

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 10/06 19:00
Live bidding: 10/06 19:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 10 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Date
Friday, 10 June, 19:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Tom
Contact
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
+