54

DRUŻYCKI Jerzy - ekslibris Melchiora Wańkowicza, 1973r.

add Your note 

Lot description

DRUŻYCKI Jerzy - exlibris Melchiora Wańkowicza, technika : drzeworyt barwny, sygnowany pod kompozycją, f. 10,2 x 17,5cm

stan bardzo dobry

Jerzy Drużycki (1930 - 1995) artysta plastyk, grafik książki, fotograf, twórca exlibrisów. Członek grupy "Rys", Duńskiego Towarzystwa Exlibrisowego, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, wiceprezes Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (w latach 70-tych). Ukończył Wydział Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Swoje ekslibrisy oraz inne prace graficzne opublikował w licznych  wydawnictwach bibliofilskich w Polsce i za granicą. Wykonał także siedem tek ekslibrisów. Pięć z nich ukazało się w Polsce, dwie natomiast w Danii (1971 i 1973). W 1977 r. wydał pt. Arma et clenodia nobilitatis polonorum centrum icones herbarz,  zawierający sto herbów szlachty polskiej rytowanych i ręcznie kolorowanych. Brał udział w wielu konkursach i wystawach ekslibrisów w kraju i za granicą, m.in.: we Wrocławiu, Warszawie, Rzeszowie, Malborku (1980, 1983) oraz w Danii, Szwecji, Jugosławii, Holandii, Portugalii, Kanadzie i Niemczech. Uczestnik Międzynarodowych Wystaw Ekslibrisu w Helsingor, Bled, Lizbonie, Lugano i Malborku. W 1979 r. miał we Wrocławiu wystawę indywidualną.Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, bibliotecznych oraz prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prywatnej Bibliotece Papieskiej w Watykanie, Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze.

Auction
1 Aukcja ekslibrisów. Księgoznaki książkowe.
gavel
Date
22 April 2022
date_range
Start price
11 EUR
Hammer price
12 EUR
Overbid
110%
Views: 25 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Poznań

1 Aukcja ekslibrisów. Księgoznaki książkowe.
Date
22 April 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest kwota wylicytowana do której Organizator doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 14.999,00zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek za zwłokę. W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych przedmiotów.

§ 10:

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Poznań
Contact
Antykwariat Poznań
room
os. Oświecenia 49
61-207 Poznań
phone
+48 784 043 834
Opening hours
Monday
10:00 -
Tuesday
10:00 -
Wednesday
10:00 -
Thursday
10:00 -
Friday
10:00 -
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+