Advanced search Advanced search
157

Broszka z MASĄ PERŁOWĄ

add Your note 
Lot description

SREBRNA BROSZKA Z MASĄ PERŁOWĄ 

WYRÓB  ZAKŁADU JUBILERSKIEGO ZRZESZONEGO W GDAŃSKIM URZĘDZIE PROBIERNICZYM 

SYGNATURY NA WYROBIE Z LAT 1986 - 96 /u góry - G , pod spodem - 925 , obok GŁOWA KOBIETY /

IMIENNIK AUTORSKI < KS >

DŁUGOŚĆ 5,5 CM SZEROKOŚĆ 4 CM

SREBRO PRÓBY 925 WAGA  18,38 g

Auction
Aukcja Polskiej Srebrnej Biżuterii
gavel
Date
30 July 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
38 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 9 | Favourites: 0
Auction

Galeria Brzozowy Zakątek

Aukcja Polskiej Srebrnej Biżuterii
Date
30 July 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
12.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Terms and Conditions

1.     Organizatorem aukcji jest firma GALERIA BRZOZOWY ZAKĄTEK , NIP: 937 165 08 66 z siedzibą w KĘTY 32-650 ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 54 zwana w dalszej części regulaminu GALERIA BZ.

2.     Przedmiotem aukcji jest  srebrna biżuteria powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność GALERII BZ.

3.     GALERIA BZ podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w licytacji/aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami oraz techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do ceny wylicytowanej doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

7.     Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres GALERIA BZ.

8.     W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

9.     Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.

10.   Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

11.   Nabywca może w terminie 10 dni roboczych od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego. Sporne sprawy będą rozpatrywane przez GALERIE BZ po dostarczeniu rzetelnego uzasadnienia.

12.     Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

13.     Kupujący/Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

14.     Zakupione pozycje GALERIA BZ wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką w wysokości 10 PLN. Odbiór osobisty w siedzibie GALERII BZ jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 535 275 295 ).

15.     Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest GALERIA BZ. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

16.   W związku z  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych jak imię, nazwisko oraz PESEL. 

17.   Muzea Rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych (Ustawą o muzeach z 21 XI 1996).

16.   Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków aukcyjnych.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Galeria Brzozowy Zakątek
Contact
Galeria Brzozowy Zakątek
room
ul. Świętokrzyska 56
32-650 Kęty
phone
+48535275295
keyboard_arrow_up