111

Herrnstadt/Wąsosz, lot trzech notgeldów 5, 10, 50 pfennig

UNC/AU
star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

Grade: UNC/AU

Herrnstadt/Wąsosz, lot trzech notgeldów 5, 10, 50 pfennig 1919

ważne do 31 grudnia 1919

Auction
II e-Aukcja (4-5 grudnia)
gavel
Date
04 December, 10:00
date_range
Session 1
04 December, 10:00
event
Start price
4 EUR
Grade
UNC/AU
Live bidding (Session 1)

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 04/12 10:00
Live bidding: 04/12 10:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 1 | Favourites: 0
Auction

COINSNET Krzysztof Padzikowski

II e-Aukcja (4-5 grudnia)
Date
Saturday, 04 December, 10:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji 

1. Organizatorem aukcji jest firma COINSNET Krzysztof Padzikowski (dalej Organizator) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stary Port 7, NIP 5541003840, Regon 091117056, adres mailowy: [email protected] .

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących (Uczestników aukcji) i na zlecenie właścicieli sprzedawanych przedmiotów (Sprzedający). Organizator również może być Sprzedającym.

3. W ramach rejestracji ZNANY Organizatorowi Uczestnik otrzymuje limit wydatków w wysokości 5 000 złotych. O podwyższeniu limitu decyduje Organizator po otrzymaniu wniosku i referencji na adres mailowy ([email protected]) przez Uczestnika. W przypadkach wątpliwych referencji Organizator może odmówić podwyższenia limitu.     

4. W przypadku rejestracji osób NIEZNANYCH Organizatorowi, nie posiadających odpowiednich referencji, Organizator może warunkowo przydzielić Uczestnikowi limit 2 000 złotych. Podwyższenie limitu następuje po wpłaceniu wadium w wysokości 10 % na konto Organizatora. 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zostawia sobie prawo odmowy rejestracji i przyznania limitu Uczestnikowi.

6. Katalog bieżącej aukcji udostępniony jest na stronie www.coinsnet.onebid.pl .

7. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, papiery wartościowe, medale i odznaczenia, odznaki i inne artykuły kolekcjonerskie. Organizator gwarantuje oryginalność sprzedawanych przedmiotów, chyba że w opisie aukcji stwierdzono inaczej. Za ich wady prawne i ukryte wady fizyczne odpowiada Sprzedający.

8. Organizator gwarantuje rzetelność opisu przedmiotów. Uwagi co do opisów mogą być zgłaszane Organizatorowi do 3 dni od momentu rozpoczęcia aukcji. Zasadne wnioski i uwagi, o ile będzie to możliwe, Organizator postara się zamieścić w opisie przedmiotów.

9. Uczestnicy mogą dokonać obejrzenia wystawionych przedmiotów w siedzibie firmy lub w innym zaproponowanym przez Organizatora miejscu po uprzednim umówieniu się. Przedmioty aukcji przechowywane są w skrytce bankowej i nie ma możliwości obejrzenia ich bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby oglądali na żywo licytowane przedmioty.

10. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od kwot podanych przez Organizatora, wg następujących stopni przebicia :

                                                               od 0 - 200 zł       po 10 zł

                                                           od 200 - 500 zł        po 20 zł

                                                         od 500 - 1000 zł        po 50 zł

                                                       od 1000 - 2000 zł      po 100 zł

                                                       od 2000 - 5000 zł      po 200 zł

                                                     od 5000 - 10000 zł      po 500 zł

                                                   od 10000 - 20000 zł    po 1000 zł

                                                   od 20000 - 50000 zł    po 2000 zł

                                                         ponad  50000 zł    po 5000 zł

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu kwoty stanowiącej najwyższą złożoną ofertę. W przypadku wątpliwości Organizator może powtórzyć licytację.

12. Uczestnik zobowiązany jest do wykupu przedmiotów po cenie licytacji powiększonej o opłatę aukcyjną stanowiącą  18 % kwoty wylicytowanej. Kwota ta zawiera podatek Vat. Organizator zastrzega sobie możliwość obniżenia opłaty aukcyjnej w określonych przypadkach. Termin zapłaty za przedmioty wynosi 14 dni i na wniosek pisemny Uczestnika może zostać wydłużony do 30 dni. Po tym terminie Organizator ma prawo naliczyć ustawowe odsetki od niezapłaconej kwoty.

13. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunki bankowe Organizatora w PLN, USD, EUR lub gotówką w siedzibie firmy. 

14 Numer kont bankowych:

                                PLN     PL22 1090 1072 0000 0001 4391 2222                                                                                                                                                                                

                                EUR     PL03 1090 1072 0000 0001 4813 4586

                                USD    PL06 1090 1072 0000 0001 1477 2352    

15. Uczestnik może odebrać osobiście przedmioty w siedzibie Organizatora. Przedmioty opłacone przez przelewy na konta bankowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub innymi firmami kurierskimi (FEDEX, DPD, UPS) zgodnie z cennikiem wysyłek podanym przez Organizatora. Obowiązek zapłaty kosztów wysyłki spoczywa na Uczestnikach. Wyjątkiem od tego może być umowa między Organizatorem a Uczestnikiem o zaniechaniu pobrania kosztów wysyłki.

16. Każdy licytujący będzie traktowany tak jakby oglądał przedmioty na żywo i nie będzie z tego powodu rościł prawa do ich zwrotu. 

17. Transakcję uznaje się za zakończoną w momencie zapłaty za przedmiot, a wygrana licytacja w dniu Aukcji jest równoważna z rezerwacją przedmiotu.

18. Wywóz przedmiotów za granicę zakupionych na aukcji a przekraczających wartość 16 000 złotych reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków ( Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 2187 i późniejsze).

19. Na ewentualne rozstrzygnięcie zwrotów przedmiotów wynikające z Prawa Konsumenta, organizator ma termin 14 dni i w tym czasie zostanie wydana decyzja. Transport i koszt dostarczenia zwrotów na adres firmy-organizatora aukcji spoczywa na nabywcy. Firma nie zwraca kosztów dostarczenia reklamowanych przedmiotów. Zwrot środków pieniężnych nastąpi po kolejnych 14 dniach od wydanej decyzji.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Aukcji w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie wszystkich Uczestników.

21. Każdy uczestnik w procesie rejestracji do aukcji zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.

22. Moc prawną ma tylko i wyłącznie regulamin sporządzony w języku polskim. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

23. Miejscem rozstrzygania sporów jest Sąd Cywilny w Bydgoszczy, miejscowości-siedziby Organizatora.

Regulamin aukcji zawiera 23 punkty.About the Auction


FAQ
About the Seller
COINSNET Krzysztof Padzikowski
Contact
COINSNET Krzysztof Padzikowski
room
Ul. Dworcowa 28
85-010 Bydgoszcz
phone
+48 606 87 88 38
Opening hours
Monday
Opened
Tuesday
Opened
Wednesday
Opened
Thursday
Opened
Friday
Opened
Saturday
- 13:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+