148

Zespół po chorążym lotnictwa Władysławie Rapsie

add Your note 

Lot description

Zespół po chorążym lotnictwa Władysławie Rapsie, W skład zespołu wchodzą: - Odznaka pamiątkowa 1 pułk lotniczy - 48x33 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona, jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką o średnicy 30 mm, sygnowaną "Fabr. Graw. Emaljer. J. Knedler, Warszawa, ul. Nowy Świat45- stan dobry- wytarte srebrzenie na awersie. - odznaka pamiątkowa 300 Dywizjon Bombowy. 41x28 mm. Wykonana w metalu, srebrzona, jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek, brak nakrętki. Stan bardzo dobry. - odznaka pamiątkowa 304 Dywizjon Bombowy. 40x20 mm. Wykonana w metalu, srebrzona, jednoczęściowa. Rewers gładki. Mocowana słupek, brak nakrętki. Stan bardzo dobry. - odznaka bojowa pilota. 62x42 mm. Wykonana w mosiądzu, złocona, wieniec emaliowany lub lakierowany na zielono. Rewers gładki. Mocowana na słupek z niesygnowana nakrętką o średnicy 9,7 mm. Stan bardzo dobry. - Krzyż Walecznych 1920, nadawany w PSZ/Z. 43x48 mm. Wykonany w tombaku. Zawieszony na oryginalnej wstążce- nieco wyblakła. Krzyże z tej serii nadawano min. lotnikom. Wyrób angielskiej firmy Spink& Sons. Numer 20 w książce Grzegorza Krogulca, Krzyż Walecznych. - Medal Lotniczy. Średnica 35 mm. Wykonany w metalu, zawieszony na oryginalnej wstążce - wyblakła. - 3 Sztuki odznaczeń angielskich - Atlantic Star z okuciem Aircrew Europe, 1939-45 Star War Medal 1939-45. - Odznaka Stowarzyszenie Lotników Polskich - Zestaw miniatur - Krzyż Walecznych 4 krotnie nadany, Atlantic Star, Medal Lotniczy, 1939-45 Star. Odznaczenia i odznaki umieszczone w ramce, oryginalnie przez odznaczonego. Luzem w zestawie: -Dziennik Lotów - Log Book - Legitymacja do Krzyża Walecznych z trzema okuciami - Legitymacja do Medalu Lotniczego - spis odznaczeń brytyjskich - Certyfikat służby z lat 1942-1948 (w języku angielskim) - Airman's Service and pay book (RAF) - Flying clothing card (karta ubraniowa) - Paszport wydany w 1946 roku w konsulacie polskim w Dublinie - Zestaw dwóch miniatur odznaczeń brytyjskich Atlantic Star i 1939-1945. Gwiazda 19x25 mm, medal 19x27 mm. Wykonane w metalu, mocowane na wstążki. Dołączone pudełko oraz formularz z MOD potwierdzający nadanie. - Egzemplarz książki "Podcięte skrzydła" Jana H. Janczaka. Wewnątrz odręczna dedykacja: " Drogiemu Przyjacielowi (?) Władek Raps, Warszawa Maj 1995. Stan zestawu bardzo dobry.
Auction
Aukcja 197 - medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
gavel
Date
27 November 2021
date_range
Start price
1 084 EUR
Hammer price
2 174 EUR
Overbid
201%
Views: 175 | Favourites: 2
See similar
 
Auction

DESA Kraków

Aukcja 197 - medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia
Date
27 November 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

Ogólne warunki aukcji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.

4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. I 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną Aukcjonerem, która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn. 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 100 zł i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.

2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.

3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: – pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną), – telefonicznego udziału w licytacji od ceny wywoławczej 500 zł.

III

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.

2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

4. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IV

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Polskie muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

4. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.


NUMER KONTA: PL 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

Dom Aukcyjny Desa, ul. Floriańska 13, 31–019 Kraków

Przyjmujemy zapłacę wyłącznie w polskiej walucie. Dom Aukcyjny nie gwarantuje wysyłki zakupionych obiektów poza teren Polski.

About the Auction


FAQ
About the Seller
DESA Kraków
Contact
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
See similar
 
keyboard_arrow_up
+