WCN
Starożytność 39
ŚREDNIOWIECZE 60
NIEMCY 1
NIEDERLANDY 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 44
Bolesław Krzywousty 1102-1138 2
Władysław II Wygnaniec 1138-1146 3
Bolesław Wysoki 1173- 1190 4
Leszek Biały 1202- 1227- syn Kazimierza Sprawiedliwego 6
Iwo Odrowąż- biskup krakowski 1218- 1229 2
Księstwo Raciborsko-Karniowskie, Mieszko II 1163- 1201 2
Henryk I lub Henryk II 1201-1241 3
Henryk II lub Bolesław Łysy 1237- 1241- 1278 2
Bolesław Wstydliwy 1243- 1279 1
Monety nieokreślonych władców 3
Wacław II 1300- 1305 2
Ludwik Węgierski 1370- 1382 1
Władysław Jagiełło 1386- 1434 4
Kazimierz Jagiellończyk 1447- 1492 4
Jan Olbracht 1492- 1501 2
Aleksander 1501- 1506 3
SŁOWIANIE ZACHODNI 1
ŚLĄSK 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
WĘGRY 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ZAKON KRZYŻACKI 6
POLSKA 505
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 65
BANKNOTY 58
Akcje i obligacje 5
ODWAŻNIKI, MONETY ZASTĘPCZE, MONETY WOJSKOWE 10
MEDALE 51
PLAKIETY 6
ODZNAKI I ODZNACZENIA 28
MONETY OBCE 140
LITERATURA NUMIZMATYCZNA 13

23 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Sort:
Show:
Prices: 1 - refresh
Wait...
Next category
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up
add