Advanced search Advanced search

Klaudia Krzosek - Auctions

Klaudia Krzosek, born in 2000, has quickly emerged as a formidable presence in the realm of modern art. Her journey into the arts began at the prestigious General School of Fine Arts within the Józef Brandt Art School Complex in Radom, where her exceptional talent was recognized early on, culminating in her graduation with honors in 2019. Further honing her skills, Krzosek excelled at the Academy of Fine Arts in Warsaw under esteemed educators Professor Andrzej Zwierzchowski and Dr. Tomasz Knorowski and secured her bachelor's degree in 2022. Her academic prowess is complemented by a series of accolades, including notable mentions and awards that highlight her innovative approach to paintings and graphics.

 
 

Klaudia Krzosek (ur. 2000), "Frenzy", 2023

event 2024/02/06
Hammer price
880 EUR
 
 

Klaudia Krzosek, Jestem światłością, 2023

event 2023/06/20
Hammer price
728 EUR
 
 

Klaudia Krzosek (ur. 2000), Myśl wiodąca, 2022

event 2023/02/21
Hammer price
278 EUR
 
 

Klaudia Krzosek, Etapy, 2022

event 2023/02/03
Hammer price
707 EUR
 
 
 
 
 

Klaudia Krzosek (ur. 2000), Bez tytułu, 2022

event 2022/11/07
Hammer price
251 EUR
 
 

Klaudia Krzosek, Ostracyzm wewnętrzny, 2021

event 2022/10/14
Hammer price
375 EUR
 
 
 

Klaudia Krzosek, Media, 2020

Hammer price
305 EUR
 

Klaudia Krzosek (ur. 2000), Bez tytułu, 2022

event 2022/08/23
Hammer price
256 EUR
 

Krzosek's artistry is a testament to her exploration of emotional depth and cosmic vastness, balancing on the delicate threshold between light and shadow. Her oeuvre is characterized by a profound engagement with space and light, inviting the observer into a realm of transcendent experiences. Through her paintings and graphics, Krzosek articulates a narrative of introspection and contemplation, employing abstraction and multiplanarity to navigate the complexities of human emotion and the endless possibilities of space.

The Kaleidoscope of Emotions

Delving into the essence of her creative process, Krzosek's work is an intimate reflection of her soul's landscape. Each piece serves as a conduit for the myriad emotions that life's vicissitudes evoke. From tranquility to turmoil, her art captures the ephemeral nature of feelings, rendering them in vibrant hues and intricate compositions that beckon viewers into her introspective world.

The Portal to Klaudia Krzosek Auctions

In the digital age, the accessibility of art has been revolutionized through online auctions. Our platform is proud to host a selection of Klaudia Krzosek auctions, offering enthusiasts and collectors alike the opportunity to acquire pieces from this emerging artist's portfolio. These events underscore Krzosek's growing prominence in the art world and provide a unique venue for art lovers to engage with her work intimately.

A Spectrum of Light and Color

Krzosek's art is a journey through the spectral interplay of light and darkness, where each piece serves as a beacon, guiding the viewer toward a deeper understanding of the self and the universe. Her mastery of color and form transforms the canvas into a space of infinite exploration, where the boundaries between the observer and the observed blur, creating a shared experience of discovery and wonder.

Discovering Paintings and Graphics by Klaudia Krzosek

Our curated collection showcases the breadth of Krzosek's talent, featuring a diverse array of paintings and graphics by Klaudia Krzosek. Each piece is a testament to her ability to capture the essence of human emotion and the cosmic dance of light and shadow. Through her art, Krzosek invites us to contemplate the intricacies of our inner selves and the universe that envelops us.

Engage with Online Auctions Klaudia Krzosek

The advent of online auctions Klaudia Krzosek has made her work more accessible than ever. Whether you are a seasoned collector or a newcomer to the world of art auctions, our platform provides a seamless experience for participants to explore and bid on Krzosek's mesmerizing creations. These auctions serve as a bridge connecting art lovers with Krzosek's universe and highlight the growing importance of digital platforms in democratizing the art acquisition process.

In the constellation of modern artists, Klaudia Krzosek shines brightly, her works reflecting a deep understanding of the human condition and the boundless landscapes of emotion and space. Through our auctions, we invite you to immerse yourself in her visionary world, where each piece is a portal to realms of light, color, and profound introspection. Join us in celebrating the artistry of Klaudia Krzosek, a luminary whose creations continue to inspire and captivate the hearts of art enthusiasts around the globe.

See also

Abakanowicz Magdalena 181 Adach Patryk 9 Adamowski Przemek 19 Adamowski Przemysław 112 Albin Maria 57 Ambroziewicz Małgorzata 20 Andrychowski Andrzej 154 Artymowska Zofia 44 Barglik Aneta 3 Beksiński Zdzisław 1297 Biskupska Katarzyna 70 Bujko Olga 31 Bukała Mirela 47 Burnat Wiesława 80 Chorzępa-Kaszub Anna 81 Cwalina Sławomir 3 Czejgis Michał 125 Drzewiecka Izabela 260 Eidrigevicius Stasys 278 Figielek Dawid 121 Filipowicz Andrzej 48 Flair Lix 31 Fronczak Andrzej 357 Gabryś Iwona 138 Gaudy Beata 54 Gejderich Wiaczesław 15 Golińska Dorota 34 Grabowska Ewelina 27 Gurzhiyants Yulia 46 Haba Marek 20 Horhol Olena 148 Horodyński Piotr 51 Isajewa Marta 2 Jabłońska Karolina 19 Jadczak Robert 74 Jankiewicz łukasz 249 Jaśnikowski Grzegorz 53 Jaźwińska Karina 22 Jędrych Marek 163 Job Andrzej 5 Kahsin Krystyna Maria 16 Kałdowska Katarzyna 30 Kappa Alicja 364 Kępka Magdalena 120 Kielar Andrzej 193 Kilanowicz-barecka Grażyna 42 Kilanowicz Grazyna 43 Klengel Johann Christian 1 Kołakowski Adam 106 Kopeć Krzysztof 87 Korus Mikołaj 41 Kosior Paweł 110 Kot Adelajda 37 Król Wiesław 23 Kruszyńska-Mikulska Patrycja 305 Kucia-albin Maria 55 Kucz Konrad 49 Kulska Joanna 41 Kuran Tomasz 413 Kur Hanna 53 Kuźmiński Radosław 34 Lachowska Marlena 23 Lavrii Oleh 45 Ledzion Paulina 109 Levanshyna Julia 4 Lipka Weronika 46 Lis Laura 71 Lisowski Michał 32 Litvinenko Oleg 25 Los-Pławszewska Luiza 251 Łakomska Monika 77 Łoziński Filip 456 Mączka Martyna 22 Malczewski Jacek 853 Malesza Mikołaj 231 Malinowski Jacek 158 Malysz Siergiej 19 Marciniak Anna 20 Masaliti Natali 34 Masianis Andrzej 54 Masionek Tomasz 83 Matsehora Olena 13 Mężyński Arkadiusz 45 Michalewicz Marcin 57 Michalska-Bąk Justyna 63 Michalska Justyna 63 Mikulska Patrycja 310 Mirak Natasza 68 Mroczka Michał 72 Mura Beata 151 Najbor Wiktor 10 Najdenow Ewa 258 Niewęgłowski Marcin 24 Nocoń Cyprian 74 Nogaj Piotr 149 Nowiński Mirosław 82 Ochonko Eugeniusz 122 Oleszkiewicz Anna 72 Olszczyński Paweł 13 Olszewski Zbigniew 77 Ossowska Kamila 42 Ostrowska-łysak Elżbieta 16 Pabis Małgorzata 164 Pachecki Piotr 44 Padol Agata 100 Pakosz Alicja 1 Pęksyk Edyta 14 Pelipas Olga 97 Perczak Sylwia 88 Piasecki Robert 109 Piątek Aleksandra 48 Picasso Pablo 475 Pietsch Andrzej 22 Plewa Katarzyna 113 Plotnikov Konstantin 7 Płocica Agata 4 Płotnikow Konstantyn 138 Polkowski Oskar 109 Porada Paweł 256 Ptaszyński Ryszard Tadeusz 7 Radecki Tomasz 17 Rauch Maciej 29 Reiter Julia 102 Rejs Mikołaj 42 Rozpara Hanna 302 Róż-Pasek Krystyna 258 Różyc Dariusz 122 Różyc Dariusz Franciszek 117 Różyc Franciszek 121 Rukszan Małgorzata 76 Rusaczek Iwan 16 Saj Ewa 2 Sak Izabela 39 Salamon-konieczny Sabina 10 Salamon Sabina 70 Sandecka-Ląkocy Anna 93 Sarnicka Małgorzata 6 Schab Dawid 72 Schvank Van 11 Selin Marlena 29 Setlak Sławomir 56 Shoupikov Vitali 9 Sikiewicz-Wojtaszek Aurelia 61 Siudmak Wojciech 56 Siwiec Marcelina 85 Skrzypek Grzegorz 156 Skupień Marzena 22 Słowiańska-kucz Katarzyna 71 Śniadkowska Magdalena 7 Sporski Wacław 82 Stalmachow Wladislaw 18 Stryjeńska Zofia 406 Sugintas Stanislavas 7 Sugintas Stanisław 13 Świerczyńska Urszula 5 Świgulska Mariola 892 Syta Mariusz 9 Szczepaniak Paulina 15 Szpener Monika 2 Szwabe Magda 31 Szwed Monika 7 Taranek Paulina 34 Trojan Henryk 106 Trzepizur Cezary 45 Uchman Magdalena 50 Ujhelyi Józef 4 Uss Daria 19 Walczak Jacek 30 Walter Grzegorz 16 Wałęga Monika 5 Wasilewska Ewelina 98 Wieczorek Krzysztof 42 Wilk Agnieszka 52 Wirska Sylwia 14 Wójcik Rozalia 45 Wójcik Weronika 67 Wojtkowiak Jarosław 8 Woroniec Piotr 208 Wroński Andrzej 205 Wycech Marta 34 Yasin Aleksander 99 Yerka Jacek 351 Zalewska Magdalena 92 Zalewska Paulina 169 Zawadzka Adriana 27 Zdobylak Dawid 68 Zielaskowska Gossia 229
keyboard_arrow_up