Advanced search Advanced search
84

Collection: Genuine Presidential Mead Lodge Sauvignon Blanc Cask 2016 0.5L 40%; Genuine Presidential Mead Lodge Tempranillo Cask 2015 0.5L 40% in white; Genuine Presidential Mead Lodge Sherry Cask 2015 0.5L 40% in black

add Your note 
Lot description Show orginal version
Collection: Original Laced Presidential Mead Sauvignon Blanc Cask 2016 0.5L 40%; Original Laced Presidential Mead Tempranillo Cask 2015 0.5L 40% in white; Original Laced Presidential Mead Sherry Cask 2015 0.5L 40% in black; The set includes 3 unique products: Original Presidential Honey Liqueur Sauvignon; Blanc Cask 2016 0.5L 40% in rose gold, Original Presidential Honey Liqueur Tempranillo Cask 2015; 0.5L 40% in white and Original Presidential Honey Liqueur Sherry Cask 2015 0.5L 40% in black. The Original Aged Presidential Mead Sauvignon Blanc Cask is an exceptionally balanced and mature beverage, aged in barrels made of French oak in which the Sauvignon Blanc wine was aged. In the nose you can smell sweet caramel and toffee with aromas of melon, peaches and bananas. When tasting this honeyed vodka, sweet notes of honey, toffee and fruit salad are released. The finish is full, long and pleasant, and the following aftertaste will accompany us for a long time. Pinting: 2016 Bottle No.: 50 Bottling: 2020 Barrel No.: 105; The featured product is a limited version of the Original Presidential Mead Lodge 2015 vintage aged in barrels made of French oak, in which the Tempranillo wine was matured. It is an amazing beverage with a deep oak color. On tasting, the nose reveals intense aromas of licorice and anise as well as multi-flower honey, lemon and cornflakes. On the tongue, notes of licorice root, oak and also lemon, honey and cereal dominate. The finish is delicate and medium-long along with a medium aftertaste. Pinting: 2015 Bottle No.: 249 Bottling: 2020 Barrel No.: 106; The 2015 Original Presidential Sherry Cask Liqueur is an exceptional edition of the Presidential Liqueur aged in barrels made of Spanish oak in which the Sherry wine was matured. An exceptionally balanced honey liqueur with a unique touch of Sherry wine. This unusual product has a deep amber color with golden highlights. The nose is sweet and honeyed with noticeable fruits and cut flowers. In the taste you can feel cream liqueur, mild chocolate and toffee. The finish is full, long, very good with a medium to long aftertaste. Pinting: 2015 Bottle No.: 243 Bottling: 2020 Barrel No.: 13 Estimated price: £600-800.
Auction
Aukcja AA6 - Aukcja Alkoholi Kolekcjonerskich "Najlepsze Wina & Alkohole"
gavel
Date
29 November 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
106 EUR
Hammer price
127 EUR
Overbid
120%
Views: 7 | Favourites: 0
Auction

DESA Kraków

Aukcja AA6 - Aukcja Alkoholi Kolekcjonerskich "Najlepsze Wina & Alkohole"
Date
29 November 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
Ogólne warunki aukcji

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata 20% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł (na konto firmy Mundivie s.a. 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567) oraz dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a., 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musibyć udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
About the Auction


FAQ
About the Seller
DESA Kraków
Contact
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o (alkohole)
room
ul. Kaletek 9
30-069 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
keyboard_arrow_up